O SveTru

3/10/2013 5:49 dop. Vystavil Romana Švachová
Původní příspěvek ze dne 10.3.2013, 5:49, Pacific Daylight Time: 

Jak SveTr vznikl aneb Do Švédska teda sakra jedem!


Skandinávská studia na FF MU jsou poměrně mladý obor, nás ročník (2011 - 2014) je v pořadí teprve druhým, který byl vůbec otevřen. Jedna z výhod takového oboru takřka "v plenkách" je mj. to, že  zde existuje prostor skoro pro vše, co si vymyslíte, neboť máte docela velkou pravděpodobnost, že to před vámi ještě nikdo nedělal. Můj spolužák Erik Netušil za námi, tehdejšími prváky, přišel hned počátkem loňského podzimního semestru s nápadem, že by chtěl na Skandinávských studiích zorganizovat jazykově zaměřené divadlo, podobně jako tomu je na germanistice a anglistice na FF. S ostatními nadšenci jsme se záhy brzy sešli v kabinetě naší vedoucí oboru Alarky Kempe a zahájili rokování o tom, jak si fungování souboru představujeme. 

Hned zpočátku nám bylo řečeno, že rozhodnout co a jak, domluvit se a nacvičovat budeme sami, neboť na oboru není lektor, který by s námi mohl zkoušet. Erik nám dále představil plán ohledně příp. projektu, neboť sám byl o prázdninách ve Stockholmu, kde se setkal se s producentem švédského Riksteaternu (ang. National Touring Theatre, v doslovném překladu "říšské divadlo", největší divadlo v zemi bez stálé scény, dodnes funguje na principu kočovného divadla a s repertoárem objíždí zemi na pravidelných turné) Edwardem "Buffalem" Brombergem a mluvil s ním o blížícím se národním projektu Länk pro mladistvé divadelní soubory. Přestože projekt byl původně plánován čistě na národní úrovni, Erik a Edward se předběžně domluvili na možnosti účasti i našeho souboru.

  • Länk je projekt, který má za účel poskytnout prostor jak mladým amatérským souborům, tak začínajícím scénáristům (zaměřených hlavně na divadlo pro děti a mládež), kteří nejsou na domácké scéně natolik zakořenění. Ač jejich hry měly už třeba premiéru, šlo zpravidla o texty s menším počtem osob, s nepříliš složitou scénou apod., neboť divadla si bez jistoty dostatečné návštěvnosti nemohou dovolit inscenovat nijak zvlášť nákladnou hru od neznámého začínajícího autora. Länk poskytuje proto prostor pro delší hry s větším počtem osob, aby se scénáristé mohli předvést i v této rovině... A zároveň si klade za cíl zvýšit počet kvalitních, aktuálních her pro děti a mládež. 
Länk byl výzva. Erik nám popsal strukturu projektu: šest her od šesti scénáristů, vybereme si jednu, zinscenujeme ji, vybereme si jedno z měst, ve kterých se budou na jaře pořádat regionální přehlídky, odehrajeme naši inscenaci, porota nakonec vybere jeden soubor za celý region, který je pak vyslán na závěrečnou přehlídku ve Stockholmu. Kdybychom chtěli, můžeme se s Edwardem domluvit a jet rovnou do Stockholmu - jakožto cizinci zjevně máme výsadu. Věříme si? Pojedeme, nepojedeme? Máme na to? Seděli jsme v kabinetu a zvažovali, jestli si "hecnem" a pojedeme, i když vůbec nevíme, jak budeme fungovat, anebo zůstaneme doma a nacvičíme si "pro začátek nějakou švédskou pohádku". Času na rozhodování moc nebylo, dva z nás měli záhy jet do Stockholmu na režisérský workshop, pokud bychom se LÄNKu rozhodli účastnit, kde měli být k dispozici divadelní odborníci i sami autoři textů. Kdo by vůbec do Stockholmu jel? Kdo by představení režíroval? 

Část SveTru a A. Kempe (zleva): Erik Netušil, Alarka Kempe, Dominika Kováčová, Radek Malina, Jana Peřinová, Kristina Hruba, Anna Faixová, Milan Neužil, Henrieta Mikle
Začali jsme se představovat. Asi po půl hodině bylo rozhodnuto: režie jsem se měla ujmout já, neboť jsem dle zúčastněných měla s divadlem zatím nejvíce zkušeností. A do Švédska teda sakra jedem!

Aktualizováno 30.4.2014: 

Něco málo čísel


Celkem členů SveTru od jeho počátku ku dnešku:
24

Aktivních členů ~ zahrnuti všichni,
kteří jsou stále k dispozici pro jakoukoliv

ze svých rolí nebo funkcí ~ :
19

Počet inscenací v repertoáru:
3

Počet aktuálně hraných inscenací:
1

.

0 Response to " O SveTru "

Okomentovat